Your professional center

Podmínky pro rezervování lekcí

Podmínky pro rezervování lekcí

Rezervace lekcí pouze pro registrované klienty

Lekce si mohou rezervovat pouze registrovaní klienti, a to přes klientskou sekci nebo telefonicky na recepci. Login a heslo pro přihlášení do klientské sekce obdržíte na recepci. Podmínkou pro úspěšné dokončení rezervace je dostatečná výše kreditu na fitness kartě (pro pokrytí případného storno poplatku za propadlou rezervaci). Rezervace lekcí je možné provádět maximálně 14 dní dopředu.

Storno poplatky

Rezervaci lekce je možné zrušit bez postihu 10 hodin a více před začátkem dané lekce, opět přes klientský on-line účet či telefonicky na recepci. V případě, že se klient na rezervovanou lekci nedostaví nebo zruší rezervaci méně než 10 hodin před začátkem lekce, bude klientovi automaticky stržen z kreditu storno poplatek. Storno poplatek pro klienty s platným členstvím činí 100 Kč za zmeškanou/ pozdě zrušenou rezervaci. Pro klienty bez členství  (pouze s kreditem) a pro klienty využívající MultiSport kartu odpovídá storno poplatek ceně rezervované lekce.

Maximální počet rezervací

Se storno poplatky souvisí i omezení počtu možných rezervací na jednoho klienta. Klient si může najednou rezervovat takový počet lekcí, kolik mu dovoluje jeho aktuální výše kreditu. Například klient s platným členstvím si může rezervovat jakékoli 3 lekce najednou, pokud jeho výše kreditu na kartě činí alespoň 300 Kč (3 x 100 Kč). Ostatní klienti mohou mít současně rezervované například 2 standardní lekce za předpokladu, že jejich výše kreditu je minimálně 306 Kč (2 x 153 Kč).

© 2011 - 2024 Stargym s.r.o., kvalitní fitness České Budějovice